งานคุ้มครองและติดตาม

ผู้เสียหายจากการถูกล่วงละเมิดและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบมีที่พักพิงและได้รับการบริการตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์

การสร้างเสริมพลังและภูมิคุ้นกันทางใจ

เราให้โอกาสแก่ผู้เสียหายที่ได้รับบริการทำความเข้าใจบาดแผลในจิตใจของตัวเอง ฝึกควบคุมการดำเนินชีวิต เข้าเรียนในสถานศึกษา เรียนภาษาไทยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงาน

การคุ้มครองและติดตาม

เราให้การดูแลด้านที่พักอาศัยแก่เด็กผู้หญิงและหญิงสาวที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ หรือเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆ โดยให้บริการด้านที่พักพิง อาหาร การศึกษา การให้คำปรึกษา การฝึกทักษะชีวิต และกิจกรรมบำบัดต่างๆ

การติดตามดูแลด้านความรุนแรงในครอบครัว

เราให้ที่พักพิงและการดูแลระยะสั้นแก่ผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัว ผู้เสียหายจะได้รับการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู และวางแผนอนาคตของตัวเอง

ไม่มีความยินดีใดหรือรางวัลใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้สร้างความแตกต่างในระดับฐานรากในชีวิตของใครสักคน
-แมรี่ โรส แมคกีดี้

พ่อกับแม่ของซาร่าห์มีความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด ซาร่าห์กับพี่น้องจึงต้องใช้ชีวิตภายใต้ความรุนแรงอย่างสาหัสในครอบครัวและไม่ได้รับการดูแล วันหนึ่งพ่อของซาร่าห์เผาบ้านตัวเองเพราะเมาและคลุ้มคลั่ง อีกวันหนึ่งซาร่าห์เห็นแม่ของเธอซึ่งกำลังเมายาลงมือฆ่าน้องชายคนเล็กของเธอ พออายุ 14 ปีซาร่าห์จึงกล้าพอที่จะหนีออกจากบ้าน เธอเดินเท้าเป็นระยะทางถึง 28 กิโลเมตร (17 ไมล์) ไปยังหอพักคริสเตียนแห่งหนึ่งและขอที่หลบภัย ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ถูกส่งต่อมาที่มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่

ซาร่าห์ได้เรียนต่อระดับมัธยมต้น และในช่วงนี้เองเธอได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เข้าสู่พันธกิจ เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากมูลนิธิฯ เธอได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์แมคกิลวารี หลังจากจบปริญญาตรีสาขาศาสนศาสตร์ ซาร่าห์ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้ทำงานเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรท้องถิ่นแห่งหนึ่ง

ความสำเร็จของซาร่าห์เป็นผลมาจากการมีภูมิคุ้มกันทางใจอย่างน่าทึ่งของเธอและพลังแห่งการเยียวยารักษาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า เรื่องราวของเธอเป็นเรื่องราวความสำเร็จของ “เรา” ด้วย คือ เจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ ผู้ให้คำปรึกษา ผู้บริจาค ครูอาจารย์ และศิษยาภิบาล ที่มองเห็นศักยภาพความเป็นผู้นำของเธอและมีส่วนลงทุนลงแรงในชีวิตของเธอ!

เป็นผู้เสียหายที่รับบริการติดตามดูแลจากเรา

Icons made by Freepik and bqlqn from www.flaticon.com.

Icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com