งานเสริมสร้างศักยภาพ

พื้นที่ชนบทที่คนชนเผ่าอาศัยอยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (ประกอบไปด้วยภาคเหนือของประเทศไทย ลาว และเมียนมาร์) เป็นบริเวณที่มีความท้าทายในการอยู่อาศัยและเลี้ยงดูครอบครัว โอกาสทางเศรษฐกิจมีค่อนข้างจำกัดและครอบครัวต้องดิ้นรนเพื่อให้บุตรหลานได้รับการศึกษา

การศึกษาและการฝึกอาชีพเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เรามี เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชน เพราะเมื่อเข้าสู่การทำงานแล้วผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวะสามารถมีรายได้มากกว่าคนที่ไม่มีปริญญาอย่างเห็นได้ชัด

“การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เราใช้ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้”
– เนลสัน แมนเดลา

ทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

เราสนับสนุนทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแก่เยาวชนชาติพันธุ์ เพื่อให้พวกเขามีงานที่มั่นคงและปลอดภัยเมื่อสำเร็จการศึกษา

การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการขัดขวางวงจรความยากจน การล่วงละเมิด และการ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ

ทุนการศึกษาของเราครอบคลุม:

 • ค่าเทอม
 • ค่าหนังสือ
 • ค่าชุดนักศึกษา
 • ค่าที่พักและอาหาร
 • ค่าเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุด

การฝึกอาชีพ

เราช่วยให้สตรีได้รับการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อให้สามารถหางานที่ปลอดภัย และมีรายได้เพียงพอสำหรับตนเองและครอบครัว

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ได้รับทุนฝึกอาชีพมีดังนี้:

 • ผู้ช่วยพยาบาล
 • การทำอาหารและการทำขนม
 • Bookkeeping
 • การดูแลผู้สูงอายุ
 • งานตัดเย็บ
 • เสริมสวย

ทักษะทางการเงิน

การวางแผนทางการเงินช่วยให้คนเราสามารถบริหารจัดการทรัพยากรและเตรียมพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินได้ เราจัดการอบรมแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยเน้นหลักการบริหารการเงินที่ดีซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:

 • การจัดทำงบประมาณ
 • การธนาคาร
 • สินเชื่อ
 • การออมเงิน
 • การตัดสินใจของผู้บริโภค

ที่เรามอบให้ในแต่ละปีเป็นทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา