บริจาค

ลงทุนในชีวิตของหญิงสาวผู้จะกลายเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของพวกเธอ

การบริจาคของคุณช่วยให้เราพร้อมให้การศึกษา การฝึกอบรม และบริการด้านสังคมสงเคราะห์ซึ่งจะส่งผลให้สตรีและครอบครัวมีความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันทางใจ

บริจาคออนไลน์

If you click on the blue Donate button below,  you will be directed to a website called “Allegro Solutions” that processes donations for the New Life Center Foundation. Your US-based tax deductible receipt will state that you made a donation to “Allegro Solutions”. Allegro Solutions will notify the New Life Center of your donation so that we can request a transfer of those funds.

If you do not wish to be redirected to this website, you can click on the Donate Directly bar below for instructions about how to send a check or wire transfer. Please note that if you donate directly, your donation will not be eligible for a US tax deduction because the New Life Center is legally registered as a non-profit in Thailand and is not a US-recognized 501( c)3.

บริจาคโดยตรงกับเรา
ข้อมูลการโอนเงิน
SIAM COMMERCIAL BANK COMPANY LTD
THA PAE ROAD, Chiang Mai, 50000 THAILAND
SWIFT Code: SICO TH BK
Account Name: NEW LIFE CENTER FOUNDATION
Account Number: 501-2-220-222

Checks may be made out to “New Life Center Foundation” (Please do not abbreviate) and mailed to:
New Life Center Foundation
P.O. Box 29
Chiang Mai, Thailand 50000

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ!