เราเป็นกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ที่กำลังสร้างผลกระทบต่อชีวิตของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต เราหนุนเสริมอำนาจแก่สตรีชาติพันธุ์เพื่อสร้างครอบครัวและชุนชนที่เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ควบคู่กับการยกย่องและรักษามรดกทางวัฒนธรรมของเรา

มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ (NLCF) เริ่มต้นโดยนักมานุษยวิทยาสองท่านคือ ดร. พอล ลูอิส และนางอีเลน ลูอิส ซึ่งทำงานกับคนชาติพันธุ์ในประเทศเมียนมาร์ (พม่า) และประเทศไทยนานถึงสี่สิบปีโดยการสนับสนุนของคณะอเมริกัน แบ๊บติสต์ ฟอเรน มิชชั่น โซไซตี้ (ปัจจุบันเรียกว่า “องค์กรพันธกิจนานาชาติ”) เมื่อได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และได้ประจักษ์ด้วยตาถึงจำนวนสตรีที่ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้านแรงงานครอบครัว ลูอิสจึงเปิดโครงการที่พักพิงแห่งแรกของมูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ ขึ้นในปี ค.ศ. 1987 โดยศาสนาจารย์ลอเรน แบทเทล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรกของมูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ และคุณคาเรน สมิธ เป็นผู้อำนวยการท่านต่อมาจนถึงปี 2015

ปัจจุบัน มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่เป็นมูลนิธิไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การบริหารและการนำของ คุณเทียมจันทร์ กมลกล้าผจญ ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ขณะนี้มีสตรีมากกว่า 200 คนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯในแต่ละปี ผ่านบริการด้านที่พักพิง การศึกษา การฝึกอาชีพ ทักษะชีวิต และกิจกรรมบำบัดต่างๆ ตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมามูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ ได้ช่วยเหลือสตรีที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และการค้ามนุษย์ไปมากกว่า 600 คน และช่วยเหลือสตรีอื่นๆ จำนวนนับไม่ถ้วนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของรัฐบาลไทย โดยช่วยเหลือนักสังคมสงเคราะห์ในการคัดแยกผู้เสียหาย เป็นล่ามแปลภาษา และช่วยในการติดตามหาครอบครัว เป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้วที่งานของเราได้รับการสนับสนุนจาก U.S.AID และสำนักงานปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

สวัสดีค่ะ
ดิฉันดีใจมากที่คุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ ดิฉันเข้ามาทำงานที่มูลนิธิฯ ในปี ค.ศ. 2002 เวลานั้นดิฉันเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและกำลังหางานทำ การได้เห็นด้วยตาตัวเองถึงผลกระทบอย่างไม่น่าเชื่อที่มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่มีต่อชีวิตของสตรีชาติพันธุ์ ทำให้ดิฉันอุทิศตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อนิมิตของมูลนิธิฯ ที่จะสร้างสังคมที่ปราศจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

เมื่อมองไปข้างหน้า ดิฉันเห็นว่านิมิตนี้กำลังกลายเป็นจริงผ่านการยืนหยัดของเจ้าหน้าที่ของเราและการอุทิศถวายของเครือข่ายพันธกิจของเราทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะต่อต้านการค้ามนุษย์ที่ต้นเหตุของปัญหา คือ การสร้างอำนาจแก่ครอบครัวและชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคม หากสตรีชาติพันธุ์หนึ่งคนสามารถเปลี่ยนแปลงหนึ่งหมู่บ้านได้ สตรีหมู่บ้านนั้นก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ เราสามารถกำจัดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบได้ด้วยการช่วยทีละหนึ่งชีวิตผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม

– Ms. Tiemchan Kamonklapachon

ความสำเร็จของเราคือ…

เด็กและสตรีชาติพันธุ์ได้อาศัยอยู่ในครอบครัวที่เข้มแข็งและปลอดภัย เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สามารถบูรณาการมรดกทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของตนเข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ในประเทศไทยได้ และมีความรู้ ความมั่นใจที่จะเข้าถึงบริการของรัฐ บริการด้านสุขภาพ และการศึกษาสำหรับบุตรหลานของตน

ผู้เสียหายจากการถูกล่วงละเมิดและถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูชีวิตจากการถูกกระทำในอดีตและก้าวไปสู่ชีวิตที่บริบูรณ์ขึ้น สามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ ได้รับสถานะทางกฎหมายและรู้วิธีปกป้องสิทธิมนุษยชนของตนเอง

ผู้สำเร็จการศึกษาของเราเป็นสตรีที่มีสุขภาพดีและมีชีวิตชีวา มีทักษะและความมั่นใจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ครอบครัว และชุมชนของตนเอง

ความรับผิดชอบ

มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในด้านองค์กร การปฏิบัติงาน และการดำเนินโครงการ เราปฏิบัติตามหลักการบัญชีสากล มีการตรวจสอบการเงินจากบุคคลภายนอกทุกปีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ และมีการติดตามและประเมินผลทุกโครงการที่ทำ

เราดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งปัจจุบันประธานกรรมการคือ อ. สุภาพร ญาณสาร คณะกรรมการฯ ช่วยกำหนดนิมิต ส่งเสริมพันธกิจของเราทั่วชุมชน และคอยดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อสำหรับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในประเทศไทย (โดยเฉพาะด้านงบประมาณ การปฏิบัติงาน และองค์กร) ตามที่กำหนดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของรัฐบาลไทย และเราได้ส่งรายงานการตรวจตราการดำเนินงานมูลนิธิและรายงานการเงินจากผู้สอบบัญชีให้กับหน่วยงานภาครัฐในระดับภูมิภาครวมทั้งองค์กรผู้ให้ทุนที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง

เราทำงานภายใต้การบริหารและการนำของ นางสาวเทียมจันทร์ กมลกล้าผจญ เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง เธอรับผิดชอบในการกำกับดูแลทุกโครงการและทุกกิจกรรมของมูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการอำนวยการ เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ และผู้บริจาคทุกคน

ทีมบริหาร

เทียมจันทร์ กมลกล้าผจญ (บี)

คุณบีมาร่วมงานกับศูนย์ชีวิตใหม่ในปี ค.ศ. 2002 ในตำแหน่งผู้ช่วยสำนักงาน จากนั้นในช่วงเกือบสองทศวรรษของการทำงาน เธอมีโอกาสทำงานในอีกหลายตำแหน่งคือ นักบัญชีอาวุโส ผู้จัดการสำนักงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการตามลำดับ ทำให้คุณบีมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับองค์กรและบริบทของเรา คุณบีได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ในปี ค.ศ. 2018 โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการอำนวยการ ในบทบาทใหม่นี้เธอได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อบรรลุนิมิตและพันธกิจของ NLCF โดยกำกับดูแลงานบริหาร งานวางแผนยุทธศาสตร์ งานบริหารจัดการการเงินและการดำเนินโครงการ และเธอยังเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรให้กับองค์กรไม่แสวงผลกำไรอื่นๆ ในภาคเหนือของประเทศไทยด้วย คุณบีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคารจากมหาวิทยาลัยพายัพ

ศาสนาจารย์คิท ริพลีย์

คุณคิททำงานในทีมบริหารของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 ภายใต้การสนับสนุนจาก องค์กรอินเตอร์เนชันแนล มินิสทรี่ส์ ของคณะคริสตจักรอเมริกันแบ๊พติสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณคิทช่วยงานในด้านการจัดทำรายงาน สร้างความสัมพันธ์กับผู้มาเยือนและผลิตสื่อส่งเสริมต่างๆ พัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และจัดชั้นเรียนศิลปะบำบัด คุณคิทจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทววิทยา จากวิทยาลัยศาสนศาสตร์ฟูลเลอร์ และได้รับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์ในปี ค.ศ. 2002 ปัจจุบันเธอกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านการให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตคลินิก สาขาศิลปะบำบัด

วันดี ชื่นชูไพร

คุณวันดีเป็นนักสังคมสงเคราะห์คลินิกและผู้จัดการบ้านพักสาขาเชียงใหม่ เธอให้การดูแลอย่างครอบคลุมแก่ผู้เสียหายจากเหตุการณ์รุนแรงมาตั้งแต่ปี 2006 เธอเป็นผู้ประสานงานอาวุโสระหว่างมูลนิธิฯกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เสียหายและครอบครัว และเป็นนักส่งเสริมความเป็นธรรมด้านสถานะบุคคลและสิทธิมนุษยชนด้วย โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล ในปี ค.ศ. 2016 คุณวันดีได้รับรางวัลที่จัดโดยห้างสรรพสินค้าโรบินสันในด้านการส่งเสริมสิทธิสตรีในประเทศไทย เธอเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษา

นารา พิสัยเลิศ

คุณนาราเป็นผู้จัดการสาขาเชียงรายตั้งแต่ปี 2016 เธอทำหน้าที่บริหารจัดการเคสและกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่บ้านพักและการดำเนินโครงการ เธอเป็นผู้กำหนดทิศทางงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ขององค์กร และโครงการพัฒนาชุมชน คุณนาราจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์และศาสนศาสตร์ และเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่เป็นที่รู้จักในชุมชนชาติพันธุ์อาข่า นอกจากนี้เธอยังเป็นนักร้องในคณะนักร้องประสานเสียงมีลัลมิชชันนารีกรุงเทพฯ และเป็นนักเป่าปี่สก็อต

วราพร วิมลสุขสุวรรณ (เฟย์)

คุณเฟย์เป็นชาวไทยเชื้อสายลาหู่ เธอทำงานกับมูลนิธิฯมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ เมื่อกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา คุณเฟย์เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสในทีมบริหาร เธอรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย การประสานงานโครงการบ้านพัก การติดตามครอบครัวและส่งกลับภูมิลำเนา การส่งเสริมความเป็นธรรมด้านสถานะบุคคล และการต่อต้านการค้ามนุษย์ นอกจากนี้เธอยังเป็นล่ามแปลภาษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน และในปี 2015 คุณเฟย์ได้รับรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการสนับสนุนสวัสดิการสังคมแห่งชาติ” จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณเฟย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านจิตวิทยาการศึกษา

คณะกรรมการอำนวยการ

อาจารย์สุภาพร ญาณสาร

อาจารย์สุภาพร ญาณสาร

ประธาน

ผู้ได้รับอนุญาต
โรงเรียนเยอรมันคริสเตียนเชียงใหม่

ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา

นางสาวทิพย์นรี เศรษฐ์พิศุทธิ์

นางสาวทิพย์นรี เศรษฐ์พิศุทธิ์

กรรมการ

Associate M&E and Data
LIFT International

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

นางรสสุคนธ์ ทาริยา

นางรสสุคนธ์ ทาริยา

รองประธาน

ข้าราชการ (เกษียณ) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์

นายสันติพงษ์ มูลฟอง

นายสันติพงษ์ มูลฟอง

กรรมการ

ผู้อำนวยการ
มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวเทียมจันทร์ กมลกล้าผจญ

นางสาวเทียมจันทร์ กมลกล้าผจญ

เลขานุการ

ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

นายปรีชา ดวงแสง

นายปรีชา ดวงแสง

กรรมการ

เลขาธิการ
คณะคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสท์

ปริญญาโท ศาสนศาสตร์

นางสาวจุฬาภรณ์ ขันธ์เขียว

นางสาวจุฬาภรณ์ ขันธ์เขียว

เหรัญญิก

ผู้อำนวยการ
ไทยแลนด์แบ๊บติสท์ มิชชั่นนารี เฟลโลชิพ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

องค์กรเครือข่าย

Do you see me?

In this video, you’ll learn all about New Life Center. Listen to a bit of narrative history, meet our first tribal Thai director, and hear a real case story of a New Life Center resident. If you’re passionate about ending exploitation, abuse, and human trafficking and you or your group would like to get involved with our work, contact our office at newlifecenterfoundation@gmail.com or click on the contact page above.