ติดต่อเรา

คุณต้องการมีส่วนร่วมใช่ไหม?
เรายินดีมากที่จะได้รับการติดต่อจากคุณ!

4 + 12 =

มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ ตู้ปณ. 29 เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย

โทรศัพท์(ภายในประเทศ):
053-351-312
โทรศัพท์(จากต่างประเทศ):
+66-53-351-312
แฟกซ์(ภายในประเทศ):
053-380-871
แฟกซ์(จากต่างประเทศ):
+66-53-380-871